Burslar ve İndirimler

 • ÖSYM Burslarının Devamı

  2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılında Üniversitemizde üniversiteye giriş kontenjan ve yetenek bursu, başarı durumuna bakılmaksızın, zorunlu hazırlık sınıfı hariç, lisans programlarında 4+1 yıl, ön lisans programlarında 2+1 yıl devam eder. Bu süreler içerisinde çift anadal ve yandal programları ücretsizdir.

 • Akademik Başarı Bursları

  Üniversitemiz burs yönergesi uyarınca bölüm/program sınıf birincilerine, bir sonraki eğitim-öğretim yılında geçerli olmak üzere ve 1 yıl süre ile %50 oranında indirim verilir.

 • Spor ve Sanat Bursu

  Beykent Üniversitesi Burs Yönergesi uyarınca üniversitemiz bünyesindeki sanat ve spor dallarında (son 3 yıl içinde milli olan sporculara) başarı gösteren öğrencilere, %50 oranında mütevelli heyeti onayı ile 1 yıl için indirim yapılır.

 • Kardeş Bursu

  Aynı eğitim-öğretim yılında eğitim gören kardeşlerin her birine %10 kardeş indirimi yapılır.

 • AYT’de Alanında Başarılı Olan, Sıralamaya Giren Öğrencilere Yönelik Burslar

  2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılında Üniversitemizde üniversiteye giriş kontenjan ve yetenek bursu, başarı durumuna bakılmaksızın, zorunlu hazırlık sınıfı hariç, lisans programlarında 4+1 yıl, ön lisans programlarında 2+1 yıl devam eder. Bu süreler içerisinde çift anadal ve yandal programları ücretsizdir.

 • Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

  Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip olup, üniversitemizi tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere Bakalorya derecesine göre; - 40 ve üstü olanlara %100,
  - 35-39 arası olanlara %75,
  - 30-34 arası olanlara %60,
  - 24-29 arası olanlara %25,
  - 23 ve aşağısı olanlara %10 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir.

 • Beykent Eğitim Kurumları Mezunlarına Yönelik Burslar

  Beykent Eğitim Kurumlarından mezun olarak üniversitemizde eğitim-öğretim gören öğrencilerden, üniversitemiz öncesi Beykent Kolejlerinde:

  3 tam yıl okuyup Beykent Lisesinden mezun olanlara %10,

  6 tam yıl okuyup Beykent Lisesinden mezun olanlara %20,

  8 tam yıl okuyup Beykent Lisesinden mezun olanlara %25 oranında eğitim-öğretim ücretlerinden indirilmek üzere indirim yapılır.

BİZE YAZIN

İstediğin zaman yerleşkelerimizi ziyarete gelebilirsin.
444 1 997 | info@beykent.edu.tr

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz