Yükleniyor..
Sevgili Öğrenciler,                
 
Beykent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak multidisipliner bir eğitim ve öğretim anlayışı gözeten, uygulamalı ve teorik bilgilerin harmanlandığı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuzda, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finans (İngilizce), Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce), Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümleri mevcuttur. Dört yıllık eğitim süresi sonunda lisans derecesi veren bölümlerimizde öğrencilerimiz, bir yarıyıllık dönemde stajlarını yapmak suretiyle, uzman eğitim kadromuzun aktardığı akademik bilgileri, staj döneminde edindikleri tecrübelerle bir sentez halinde işleyerek kendilerini profesyonel iş hayatına hazırlama imkanı bulacaklardır.
 
Bölümlerimiz, akademik ve mesleki bilgilerle donatılmış, takım çalışmasına yatkın, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, gözlemleyen, analiz eden, sorunları en hızlı şekilde ve en kısa sürede çözen, sektöründe söz sahibi ve lider profesyoneller yetiştirmeyi amaç edinmişlerdir. 
 
Doç. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü