Yükleniyor..
Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığı; öğrencilerimizin, eğitimlerinin bir kısmına yurtdışında devam edebilmelerini sağlayan “yurtdışı eğitim” programlarının yürütülmesini sağlar. Üniversitemizin yurtdışı eğitim ve araştırma alanlarına entegrasyonunun sağlanmasına yönelik ortak programlar yürütür. Öğrenci ve öğretim elemanlarının değişiminde, yurtdışı üniversitelerle ikili anlaşmalar yapılmasında, üniversitemizde okuyan yabancı öğrenci sayısının arttırılarak uluslararası bir yerleşke ortamının yaratılması da dahil olmak üzere tüm program ve faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.
 
Beykent Üniversitesi yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada tanınır uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler ile toplamda yabancı uyruklu öğrenci sayısını 750'nin üzerine çıkaran Beykent Üniversitesi, Türkiye'de en çok yabancı uyruklu öğrenciye sahip üniversitelerden biri olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 
 
Erasmus +
 
Erasmus + programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Türkiye Ulusal Ajansı  tarafından  yürütülmekte  olan  bir  Avrupa  Birliği programıdır. Erasmus + programından yararlanacak ülkeler;
Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya hariç AB üyesi ülkeler ve Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti,  Sırbistan,  Ermenistan,  Azerbeycan,  Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus
 
Farabi
“Farabi  Değişim  Programı”  olarak  adlandırılan  Türkiye içerisindeki  yükseköğretim  kurumları  arasında  Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans  ve  doktora  düzeyinde  eğitim-öğretim  yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programıdır.
 
Mevlana
Mevlana  Değişim  Programı,  yurt  içinde  eğitim  veren yükseköğretim  kurumları  ile  yurt  dışında  eğitim  veren yükseköğretim  kurumları arasında  öğrenci  değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.