Yükleniyor..

Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığı; öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın kısa süreli değişim programlarını organize etmede, yurtdışı üniversitelerle ikili anlaşmalar yapılmasında, üniversitemizde okuyan yabancı öğrenci sayısının arttırılarak uluslararası bir yerleşke ortamının yaratılması da dahil olmak üzere tüm program ve faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.

 Beykent Üniversitesi yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada tanınır uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler ile toplamda yabancı uyruklu öğrenci sayısını 1200'ün üzerine çıkaran Beykent Üniversitesi, Türkiye'de en çok yabancı uyruklu öğrenciye sahip üniversitelerden biri olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 

 Erasmus +

Erasmus + programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Türkiye Ulusal Ajansı  tarafından  yürütülmekte  olan  bir  Avrupa  Birliği programıdır.

İkili İş Birliği Programı

İkili İşbirliği Programı, yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl, tüm dünyada anlaşmamız bulunan yükseköğretim kurumlarında eğitim görmek üzere programdan faydalanabilirler.