Yükleniyor..
İnsanların toplu yaşama biçimine geçişinden günümüze kadar ülke yöneticilerinin öncelikli amacı; ülke kaynaklarının tüm vatandaşlarının çıkarına en uygun şekilde yönetilmesi olmuştur. Günümüzde iktisadın ve işletmeciliğin ilgi alanı; birey ekonomisinden firma ekonomisine, firma ekonomisinden de ulusal ekonomilere kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. 1990’lardan sonra ise bilgi teknolojilerinin hızlı gelişiminin de etkisiyle ulusal sınırların dışına çıkarak küresel alanlara kaymıştır. Küresel ekonominin boyutundaki gelişmeler artık küresel kaynakların tüm insanlar için optimize edilerek kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu noktada gümrük duvarları vb. engelleyici güçlerde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.
 
Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, günümüzde böylesine önemli olan bir ortam ve zeminde konusunda da çağdaş ekonomistler, yöneticiler, siyasetçiler yetiştirmek amacı eğitim ve öğretim programları geliştirmiştir. Üniversitemizin sahip olduğu vizyon doğrultusunda, firmalarımızın, ülkemizin ve dünya çapında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bilgi ve becerilerle donatılmış uzman, yönetici, diplomat ve siyasetçi yetiştirmek fakültemizin en önemli misyonunu oluşturmaktadır.
 
Fakültemizde eğitim dilinin İngilizce olan bölümlerin olması; mezunlarımızın ülkemiz dışında da, dünyanın her yerinde çalışabilecek, görev yapacak, iletişim kurabilecek niteliğe sahip elemanlar yetişmesine imkan hazırlamaktadır.
 
Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
Vekil Dekan