Yükleniyor..
BURSLAR VE İNDİRİMLER
 
ÖSYM Burslarının Devamı
2017-2018 Eğitim - Öğretim yılında Beykent Üniversitesi’nde üniversiteye giriş kontenjan ve yetenek bursu, başarı
durumuna bakılmaksızın, zorunlu hazırlık sınıfı hariç, lisans  programlarında 4+1 yıl, ön lisans programlarında 2+1 yıldevam eder. Bu süreler içerisinde çift anadal ve yandal programları ücretsizdir.
 
LYS’de Alanında Başarılı Olan, Sıralamaya Giren Öğrencilere Yönelik Burslar
2017 - LYS Puan Sıralamasında, yerleşeceği bölümün puan türünde Türkiye genelinde [Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (Rusça) ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri dışında] ilk 1000’e giren, burslu veya ücretli lisans bölümlerini tercih eden, üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere, her yıl 9 ay süreyle 800 TL nakit burs, ücretli programları tercih edip ilk 1000’e girenlere ayrıca %100 indirim uygulanacaktır.
 
Akademik Başarı Bursları
Üniversitemiz burs yönergesi uyarınca bölüm/program sınıf birincilerine, bir sonraki eğitim-öğretim yılında geçerli
olmak üzere ve 1 yıl süre ile %50 oranında karşılıksız burs verilir.
 
Spor ve Sanat Bursu
Beykent Üniversitesi Burs Yönergesi uyarınca üniversitemiz bünyesindeki sanat ve spor dallarında (son 3 yıl içinde milliolan sporculara) başarı gösteren öğrencilere, %50 oranında mütevelli heyeti onayı ile 1 yıl için burs verilir. 
 
Kardeş Bursu
Aynı eğitim-öğretim yılında eğitim gören kardeşlerin her birine %10 kardeş indirimi yapılır.
 
Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar  
Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip olup, üniversitemizi tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere Bakalorya derecesine göre;
  • 40 ve üstü olanlara %100,
  • 35-39 arası olanlara %75,
  • 30-34 arası olanlara %60,
  • 24-29 arası olanlara %25,
  • 23 ve aşağısı olanlara %10 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir.
 
Beykent Eğitim Kurumları Mezunlarına Yönelik Burslar
Beykent Eğitim Kurumlarından mezun olarak üniversitemizde eğitim-öğretim gören öğrencilerden, üniversitemiz öncesi Beykent Eğitim Kurumlarında
  • 3 tam yıl okuyanlara %10,
  • 6 tam yıl okuyanlara %20 ve
  • 8 tam yıl okuyanlara %25 oranında eğitim-öğretim ücretlerinden indirilmek üzere burs verilir.